Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 έγινε ημερίδα παρουσίασης των προτάσεων πανεπιστημίων και εταιρειών στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης για την πρώτη αποστολή ερευνητικού και τεχνολογικού υλικού στην Σελήνη, σε συνεργασία με την NASA (NASA Exploration Campaign: Ηuman and Robotic Exploration activities on and around the Μoon) . Την ημερίδα οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΛΔΟ), ο κύριος φορέας αυτών των δράσεων.

Η ομάδα μας, σε συνεργασία με άλλες ομάδες και ινστιτούτα, παρουσίασε τρεις προτάσεις που ικανοποιούν πλήρεις αποστολές.

NORMAN - Φασματική βιβλιοθήκη της Σελήνης για όλους!

Το NORMAN για παράδειγμα περιλαμβάνει όλα τα όργανα και το όχημα για την λεπτομερή ορυκτολογική και χημική καταγραφή της επιφάνειας της Σελήνης  που θα σαρώνεται τοπικά από ένα όχημα με υπερφασματική κάμερα και με ταυτόχρονη χημική ανάλυση από σύστημα XRF (X-Ray Fluorescence – Φθορισμός με ακτίνες Χ) αλλά και με υπερφασματική κάμερα από τροχιά, σε μεγάλη κλίμακα. Το αποτέλεσμα είναι ορυκτολογικές και χημικές συγκρίσεις χωρίς την απόλυτη ανάγκη δειγμάτων αναφοράς από την γη. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ανοιχτή φασματική βιβλιοθήκη και όλων των άλλων πληροφοριών (γεωγραφίας της Σελήνης, ορυκτολογικής σύστασης, χημικής σύστασης) προσβάσιμη από όλους!!!

LUNGUS - Ο "μικρο-κήπος" σας στην Σελήνη!

Το LUNGUS (LUNAR FUNGUS) στοχεύει στο να κατασκευάσει την απαραίτητη τεχνολογία για να στείλει μύκητες στην Σελήνη και να παρακολουθεί την ανάπτυξη αυτών από την γη. Όλοι θα έχουν πρόσβαση στις εικόνες και μετρήσεις που θα έρχονται από την Σελήνη.

MiMo - Εξόρυξη της Σελήνης για πρώτες ύλες

Το MiMo είναι το Mining the Moon, δηλαδή τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την εξόρυξη και εκμετάλλευση πρώτων υλών της Σελήνης. Φαντάζει μακρυνό, αλλά οι προτάσεις μας αφορούν σε πραγματοποιήσιμες μελέτες, μετρήσεις, και πειράματα επάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Θα γίνει πρόσκληση όλων των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή μέσω της παροχής ιδεών και σχεδίασης των πειραμάτων.

Επιστήμη και Ελληνικές Αποστολές για όλους!

Όπως φαίνεται και παραπάνω, στόχος μας είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο Έλληνας και η Ελληνίδα πρωτίστως, αλλά και κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και αποτελέσματα της έρευνας.

Elias Chatzitheodoridis

About Elias Chatzitheodoridis