Πρώτο πτυχίο στην Γεωλογία (ΕΚΠΑ), και Μάστερ και Διδακτορικό στην Ορυκτολογία-Πετρολογία και Ισοτοπική Γεωλογία (Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικά και περιλαμβάνουν την έρευνα μετεωριτών από τον πλανήτη Άρη (αναζήτηση δευτερογενών διεργασιών, γεωχημείας, βιοϋπογραφών) όπου έχει συνεισφέρει με σημαντικές ανακαλύψεις (ένυδρα ορυκτά σαν ενδείξεις για ύπαρξη νερού, περιβάλλοντα συμβατά με την ζωή στην νεότερη ιστορία του πλανήτη).

Ασχολείται επίσης με ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ψηφιακή αναγνώριση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών γεωλογικών μορφών, με την πολιτιστική κληρονομιά (χαρακτηρισμός και συντήρηση), ενώ έχει εισέλθει και σε ειδικά θέματα βιολογίας με πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά και στην μελέτη βιοϋλικών (π.χ. δόντια).

Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η επιστήμη υλικών, φωτονική επιστήμη και τεχνολογία, καινοτόμες τεχνολογίες λιθογραφίας για την κατασκευή φωτονικών συστημάτων και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων, ανάπτυξη αυτοματισμών και αναλυτικών οργάνων.

Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σαν ερευνητής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και σε διεθνή ιδιωτική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια έχει ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα. Έχει πάνω από 145 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 30 είναι σε διεθνή περιοδικά, 8 σε βιβλία, εγχειρίδια, και ειδικές εκδόσεις, και 35 σε διεθνή συνέδρια με κριτές.

Έχει διατελέσει αξιολογητής σε πολλούς Ευρωπαϊκούς, εθνικούς, και διεθνείς οργανισμούς, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος σε αξιολογήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Είναι μέλος επιτροπών σύνταξης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει οργανώσει ή είναι συνδιοργανωτής διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.