Ακολουθούν τα αναλυτικά όργανα και οι πειραματικές διατάξεις που είτε αναπτύσσουμε ή διαθέτουμε προς χρήση για την έρευνά μας.

Λογισμικό

spaceTOF – Λογισμικό επεξεργασίας φασμάτων μάζας

Το λογισμικό spaceTOF αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας. Είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο λογισμικό, ενώ είναι επίσης ιδιαίτερα διαδραστικό και εύκολο στην χρήση. Έχει αναπτυχθεί με στόχο την εύκολη έως και αυτόματη ερμηνεία, και έχουμε αναπτύξει αντίστοιχες  μεθοδολογίες.
Αναλυτικά όργανα

Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Ένα όργανο που αναπτύσσουμε στο εργαστήριο με μεταβλητή διάταξη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πείραμα. Έχουμε κάνει εκτεταμένη χρήση του στην μελέτη της φασματοσκοπικής χημικής σύστασης μετεωριτών, αλλά και χρήση του λέιζερ για τον καθαρισμό αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.