Ακολουθεί η συλλογή μετεωριτών, πετρωμάτων, και ορυκτών που διαθέτει το εργαστήριό μας για έρευνα.