Η ομάδα Διαστημικών Επιστημών του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας ανήκει στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Το πεδίο έρευνάς μας περιλαμβάνει την μελέτη των ορυκτών και των πετρωμάτων με στόχο την κατανόηση όλων των φυσικοχημικών διεργασιών που δημιούργησαν την γη μας και εξέλιξαν αυτήν στην σημερινή της μορφή. Η γνώση αυτή είναι απολύτως χρήσιμη στους φοιτητές της Σχολής μας γιατί τα ορυκτά και τα πετρώματα αποτελούν την πρώτη ύλη που θα πρέπει να επεξεργαστούν για να δημιουργήσουν χρήσιμα προϊόντα.

Πετρώματα όμως είναι και οι μετεωρίτες, είτε από τον Άρη ή από άλλους πλανήτες και αστεροειδείς. Μελετάμε τους μετεωρίτες γιατί μας δίνουν μια ποιό πλήρη γνώση για την γη μας και της διεργασίες της, από την στιγμή της δημιουργίας της αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη αυτής. Η σύγκριση με άλλους πλανήτες μπορεί να δώσει στοιχεία για το παρελθόν και για το μέλλον της γης μας, κατανοώντας καλύτερα αυτήν και ευαισθητοποιώντας μας ώστε να την σεβόμαστε και να την προστατεύουμε.

Η ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα ορυκτά και τα πετρώματα. Θεωρίες λένε πως η ζωή σχηματίστηκε με την παρουσία ορυκτών. Αναζητάμε σε ορυκτά και σε μετεωρίτες χημικά στοιχεία και διεργασίες που να είναι σημάδια έναρξης της ζωής από τα πρώτα χημικά μόρια στους πρώτους μικροοργανισμούς καθώς και την εξέλιξης αυτής αν αυτή δημιουργήθηκε σε ένα πλανήτη και εάν υπάρχει μέχρι σήμερα. Σε ειδικές περιπτώσεις αναζητούμε και  απολιθώματα ζωντανών οργανισμών, από το αποτύπωμά τους ή από την κίνησή τους πάνω στα ιζήματα.

Άλλες περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν την αυτόματη αναγνώριση ορυκτών και πετρωμάτων κάτω από το μικροσκόπιο αλλά και από απόσταση με ψηφιακές μεθόδους επεξεργασίας εικόνας και τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύσσουμε αναλυτικά όργανα και επιστημονικό λογισμικό που μας βοηθάνε να αναλύσουμε φυσικά (αλλά και τεχνολογικά υλικά) και να κατανοήσουμε τις χημικές και φυσικές διεργασίες πάνω στην γη μας, σε μετεωρίτες, αλλά ακόμη και σε κομήτες και αστρική σκόνη. Στείλαμε μικροοργανισμούς (μύκητες) στο διάστημα, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και μελετήσαμε πως αυτοί επηρεάζονται από αυτό, δηλαδή όταν σχεδόν δεν υπάρχει βαρύτητα. Κάνουμε πειράματα και σχεδιάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εποικήσουμε άλλους πλανήτες με την χρήση των γνώσεων που έχουμε για τα υλικά αυτών αλλά και των φυσικών και χημικών συνθηκών που επικρατούν.

ΔιάφοραΠρόσωπα

Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας

Πρώτο πτυχίο στην Γεωλογία (ΕΚΠΑ), και Μάστερ και Διδακτορικό στην Ορυκτολογία-Πετρολογία και Ισοτοπική Γεωλογία (Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικά και περιλαμβάνουν την έρευνα μετεωριτών από τον πλανήτη Άρη (αναζήτηση δευτερογενών διεργασιών, γεωχημείας, βιοϋπογραφών) όπου έχει συνεισφέρει με σημαντικές ανακαλύψεις (ένυδρα ορυκτά σαν ενδείξεις για…
Διάφορα

Μέλη

Ο κύριος φορέας που αντιπροσωπεύει την Αστροβιολογία στην Ελλάδα είναι η ομάδα Πλανητικών Επιστημών στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είμαστε το αναγνωρισμένο μέλος του Δικτύου Αστροβιολόγων Ευρώπης (EANA - European Astrobiology Network Association) με εθνικό αντιπρόσωπο τον Καθηγητή Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.…