Ο μετεωρίτης Νάκλα έπεσε το 1911 σε ένα χωριό έξω από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και αμέσως τον συλλέξανε. Η μόλυνση από γήινα υλικά είναι η μικρότερη από όλους τους Αρειανούς μετεωρίτες. Διαθέτουμε τρία (3) τεμάχια αυτού του μετεωρίτη (2 λεπτές τομές, 1 στιλπνή τομή, και ένα τεμάχιο).

Elias Chatzitheodoridis

About Elias Chatzitheodoridis