Ένα όργανο που αναπτύσσουμε στο εργαστήριο με μεταβλητή διάταξη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πείραμα. Έχουμε κάνει εκτεταμένη χρήση του στην μελέτη της φασματοσκοπικής χημικής σύστασης μετεωριτών, αλλά και χρήση του λέιζερ για τον καθαρισμό αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.