Τον Σεπτέμβριο του 2016 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συνέδριο του δικτύου EANA (European Astrobiology Network Association) και για πρώτη φορά η θεματική περιοχή της Αστροβιολογίας.

Εκδρομή στην Νήσο Μήλο, Ελλάδα