Τα εργαστήρια της Ζωής στο Σύμπαν

(Ενημερωμένη Ομιλία με αναφορά σε Αστεροειδείς και Κομήτες)

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης
Τακτικός Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, ΕΜΠ
Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου Επιστημόνων NoR-CEL