Οι διαστημικές αποστολές στον Άρη είναι πλέον πολύ συχνές. Έχουμε μάθει αρκετά για να νιώθουμε πλέον τον πλανήτη αρκετά «γνώριμο», και για πολλούς «φιλικό» προς τον άνθρωπο. Σε αυτό βοηθάνε και οι στόχοι που έχουν θέσει μεγαλόπνοοι επιχειρηματίες αλλά και επιστήμονες για μελλοντικές αποστολές όπου θα συμμετέχουν οι πρώτοι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά θα κατοικήσουν στον πλανήτη.

Πριν όμως καταφέρουμε να εποικίσουμε τον Άρη, άλλοι βασικοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Μεταξύ αυτών είναι και η απάντηση στο ερώτημα: «υπάρχει, ή τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί, ζωή σε κάποιον άλλον πλανήτη εκτός από την γη μας;» Ελπίζουμε πως γρήγορα θα δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα με τις αμέσως επόμενες αποστολές στον κόκκινο πλανήτη. Αυτές οι αποστολές (από την NASA και την ESA) περιλαμβάνουν οχήματα που μεταφέρουν ένα εύρος αναλυτικών συσκευών, σχεδιασμένα για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ένας άλλος στόχος μας είναι να επιστρέψουμε δείγματα από τον πλανήτη πίσω στην γη μας, για πολύ λεπτομερή μελέτη.

Στην ομιλία αυτή αναφερθήκαμε πολύ σύντομα στις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει για τον πλανήτη μέσω παρατηρήσεων από απόσταση, από την ανάλυση μετεωριτών με προέλευση από τον Άρη, και από το εύρος παρατηρήσεων από κοντά, με όλα τα τελευταία οχήματα. Δείξαμε φωτογραφίες από τους σημαντικότερους μετεωρίτες από τον Άρη που έχουμε στην συλλογή μας (με την επιφύλαξη οι ακροατές να δουν αυτούς από κοντά με την πρώτη ευκαιρία).  Εισάγαμε την έννοια των «βιοϋπογραφών/βιοδεικτών» που μας βοηθάνε να αναγνωρίσουμε την πιθανή ύπαρξη ζωής σε άγνωστα περιβάλλοντα, ενώ θα μιλήσουμε και δείξαμε παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων, δηλαδή αυτών που είναι φιλικά για την ύπαρξη ζωής. Θα περιγράψουμε κάποια από τα αναλυτικά όργανα των επόμενων αποστολών που θα έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν τις παραπάνω πληροφορίες, εάν τελικά έχει υπάρξει ή ακόμη υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Τέλος, με βάση τα παραπάνω, κλείσαμε με την περιγραφή του είδους των δειγμάτων που αναμένουμε να βρούμε στον κρατήρα Jezero του Άρη με την τελευταία αποστολή της NASA, τους τρόπους επιστροφής τους στην γη, και τους τρόπους μελέτης τους.