Οργανισμοί

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αστροβιολογίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αστροβιολογίας (ΕΑΙ) σχεδιάστηκε τα τελευταία χρόνια και θα ιδρυθεί εντός του 2019. Αρχικά απαρτίζεται από ένα προσωρινό Συμβούλιο από μέλη των κύριων Ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν ερευνητική δράση στο διεπιστημονικό πεδίο της Αστροβιολογίας. Το Συμβούλιο αυτό έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσεων που περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό της δομής του ινστιτούτου. Σύντομα, θα δημιουργηθεί και μια ιστοσελίδα του Ινστιτούτου με λεπτομερή περιγραφή αυτού.

Οι Δράσεις του ΕΑΙ

Οι τρέχουσες δράσεις που έχει σχεδιάσει το συμβούλιο είναι οι εξής.

 • Να προάγει και να υποστηρίξει διεπιστημονική έρευνα στην επιστήμη της Αστροβιολογίας.
 • Να ενθαρύνει την συνεργασία εντός της Ευρώπης, αλλά και να ανοίξει την επικοινωνία με άλλες κοινότητες που ασχολούνται με την Αστροβιολογία, σε διεθνές επίπεδο.
 • Να λειτουργήσει σαν μέσο συζήτησης σε νέες ανακαλύψεις μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, και διαδυκτιακών σεμιναρίων και να διαδώσει τις νέες ανακαλύψεις στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο κοινό, αφού όμως διερευνήσει την απόλυτα επιστημονική εγκυρότητα αυτών.
 • Να δημιουργήσει έναν πυρήνα ενός δικτύου οργανισμών αλλά και ερευνητών και να προωθήσει μέσω αυτών την συνεργασία στην Έρευνα.
 • Να εκπαιδεύσει, να μεταφέρει και να διαδώσει νέα την γνώση που προκύπτει μέσα σε πλαίσια απόλυτης συνεργασίας.
 • Να συγκεντρώσει και να διαδώσει πληροφορίες που σχετίχονται με την αστροβιολογία.
 • Να ενεργοποιήσει νέες ιδέες με την μορφή ερευνητικών προγραμμάτων και να αναζητήσει οικονομική υποστήριξη (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα).
 • Να ανοίξει την συζήτηση σε θέματα νομικής και ηθικής φύσεως που αφορούν την Αστροβιολογία και την Έρευνα του Διαστήματος.
 • Να επικοινωνήσει με Ευρωπαϊκούς Διευνής οργανισμούς, όπως είναι η ESA, και
 •  European Research agencies on programmatic issues and ensure awareness of astrobiology research with decision makers by
  • acting as a strong voice for the European astrobiology community.
  • approaching and informing decision makers in governmental and non-governmental organisations at a national, regional and European level in a coordinated manner in order to promote astrobiology research in Europe as transdisciplinary research activity.
  • contributing to the development of a common European research area and research policy in the field of Astrobiology.
 • To formulate and continuously update a long-term astrobiology research strategy for the European Research Area.
 • To collaborate with astrobiology networks and institutes inside Europe and beyond.

These tasks will be integrated in the Action Plan of the EAI.

Structure

The following main bodies of the EAI will be proposed by the Board:

 • A General Assembly
  • acting as the highest decision-making body of the EAI and responsible,
  • defining the structure and the general policy of the institute,
  • electing the chair and vice-chair,
  • approving budgets and reports by other bodies of the EAI.

  Each participating organisation will send one delegate to the General Assembly.

   

 • Several Working Groups will be established with responsibility for scientific themes and fields of activities (e.g. outreach, training) of the EAI. Working Group leaders and co-leaders will be appointed by the General Assembly.
 • A Management Committee consisting of the chair, vice chair(s) and the Working Group Leaders responsible for coordinating the activities of the EAI between General Assemblies.
 • An Executive Committee formed by the chair, vice chair(s) and the administrative officer appointed by the Host Organisation (who will be administrating the EAI) which will be responsible for the day-to-day administration of the EAI.

A schematic drawing of the structure is shown on the right side.

Future Actions

Important tasks of the Interim Board for the immediate future include

 • the drawing up of a time plan for the launch of the EAI,
 • the setting up of a web-site providing information to the community,
 • the launch of a dialogue with the whole European Astrobiology community and the recruitment of institutions to the EAI.