Στο βιβλίο αυτό περιέχεται το εξής άρθρο μας:

Jheeta, S., Chatzitheodoridis, E. Chapter 7: “Solid Phase Astrochemistry.” Editors: Yang, W., Jibin, K. P., Praveen, G. L., Thomas, S., and Kalarikkal, N. Emerging Trends in Advanced Spectroscopy (December 2019). River Publishers (Denmark). ISBN: 9788770220828 and e-ISBN: 9788770220811.

Στο άρθρο αυτό αναφερόμαστε στις νέες τεχνολογίες με τις οποίες πλέον θα γίνεται η έρευνα στα πλαίσια την αστροχημείας. Το άρθρο δεν μπορεί να διατεθεί ελεύθερα.

Η διεύθυνση στον εκδότη είναι η εξής: https://www.riverpublishers.com/book_details.php?book_id=712