Άρθρα

Ariel – a window to the origin of life on early earth?

Υπάρχει ζωή πέρα από την Γη; Η πιο αποδοτική διαδοχή ερευνητικών βημάτων στην διερεύνηση για το πως η ζωή δημιουργήθηκε, είναι να το αναζητήσουμε αυτό στην Γη μας, και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την γνώση σαν αναφορά για την αναζήτησή της κάπου αλλού. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε απαντήσεις για το προηγούμενο ερώτημα, τότε, πως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε;
Η έρευνα των εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών που μοιάζουν με την Γη μας και διαθέτουν συνθήκες όμοιες με αυτές που μπορούν να συντηρήσουν την ζωή, όπως την γνωρίζουμε αυτή, θεωρούμε επίσης ότι δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να αναζητήσουμε απαντήσεις στα παραπάνω βασικά ερωτήματα. Τέτοιες συνθήκες πρέπει να μοιάζουν επίσης και με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Πρώιμη Γη, δηλαδή όταν αυτή πρωτοσχηματιζόταν.
Μόλις μπορέσουμε και βρούμε φυσικά και χημικά περιβάλλοντα που μοιάζουν με αυτά που υποθέτουμε για την πρώτη περίοδο μετά τον σχηματισμό της Γης, τότε μόνο θα έχουμε ανοίξει ένα “παράθυρο” στον γεωλογικό αιώνα Αδαίο (Hadean). Η πληροφορία αυτής της γεωλογικής εποχής έχει χαθεί από την Γη μας λόγω της κίνησης των τεκτονικών πλακών και της εκτεταμένης ανακύκλωσης που προέκυψε.
Μια προσεκτική διερεύνηση τότε της αναμενόμενης χημείας των νέων εξωπλανητών είναι απαραίτητη για τις συγκρίσεις αυτές. Δηλαδή, την πληροφορία που χάθηκε πάνω στην Γη μας, ίσως την βρούμε σε έναν παρόμοιο νέο εξωπλανήτη.
Πως όμως θα το πετύχουμε αυτό, αφού οι πλανήτες αυτοί είναι σε τεράστιες αποστάσεις; Η φασματοσκόπια μας δίνει αυτήν την σημαντική δυνατότητα αυτή. Ειδικότερα, η ανίχνευση συγκεκριμένων χημικών υπογραφών μπορεί να μας βοηθήσει να διακρίνουμε επίσης συγκεκριμένες χημικές διαδικασίες στα εξωπλανητικά περιβάλλοντα. Αυτή είναι μια μέθοδος που προτείνουμε. Για παράδειγμα, προβιοτικά μόρια που συνεισέφεραν στην δημιουργία της ζωής είναι διεσπαρμένα στις ατμόσφαιρες των πλανητών σαν ατμοί ή αεροζόλ θα μπορούσαν να μας υποδείξουν την ύπαρξη τους μέσω της φασματοσκοπίας την ώρα που οι πλανήτες αυτοί διέρχονται μπροστά από τον αστέρα τους. Επίσης, ακόμη και αν αυτά τα μόρια βρίσκονται στην επιφάνεια του πλανήτη, θα μπορούσαμε να τα ανιχνεύσουμε μέω των φασμάτων ανάκλασης.
Με τις ίδιες μεθόδους θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε και ενδιάμεσες χημικές ενώσεις που συνεισφέρουν σε χημικές διεργασίες και είναι πιθανή ή δυνητικά δυνατή η ύπαρξη τους. Η διαστημική αποστολή ARIEL είναι πράγματι ικανή να ανοίξει αυτό το “παράθυρο” στο παρελθόν και να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην αρχή της ζωής στον πλανήτη μας αλλά και στο σύμπαν.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την αποστολή ARIEL εδώ: https://arielmission.space
Για τις δυνατότητες για τις οποίες μιλάμε εδώ, μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο: Ariel – a window to the origin of life on early earth?