Άρθρα

Δράσεις για την ανάπτυξη διαστημικής έρευνας και καλλιέργεια διαστημικής κουλτούρας στην Ελλάδα

Η χρονιά που φεύγει ήταν παραγωγική και δημιουργική για την ομάδα μας, παρά τις πολλές και παραμένουσες δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Ανέκαθεν σκοπός της ομάδας μας ήταν η έρευνα και η εκπαίδευση που στοχεύει στην καινοτομία και την πρόοδο των επιστημονικών πεδίων. Μέσα στην πανδημία τονίστηκε η σημασία της προόδου σε όλα τα πεδία ως κομβικός δίαυλος διεξόδου από αυτήν και άλλες δυσμενείς καταστάσεις. Ξεκινώντας το 2022, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στο τέλος «αυτού του Γολγοθά». Έλληνες φοιτητές και νέοι επιστήμονες μαζί με το ευρύ κοινό, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της χώρας στην διαστημική έρευνα και τεχνολογία, βασική ερευνητική περιοχή που παράγει καινοτομία. Μια ματιά σε αυτά τα θέματα μπορεί να γίνει, κάνοντας μια ανασκόπηση του έργου που πραγματοποιήσαμε το 2021. Συνοπτικά, η συμβολή μας επικεντρώθηκε σε Επιστημονικές εξελίξεις, στα πλαίσια του Ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος και της εκπαίδευσης της νεολαίας και νέων επιστημόνων μας.

Συνεισφορά στην εξέλιξη του Ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα τεύχη, η ελληνική διαστημική πτυχή μένει αρκετά δυσδιάκριτη από το ευρύ κοινό, και κυρίως αναξιοποίητη από τους περισσότερους τομείς και φορείς. Το πιο στενάχωρο φαινόμενο είναι ότι δεν έχει καλλιεργηθεί στην Ελληνική νεολαία και γενικότερα την κοινωνία η διαστημική οπτική, με αποτέλεσμα τα διαστημικά θέματα να θεωρούνται, είτε πολύ δύσκολα, είτε ανέφικτα για τον Ελληνικό χώρο. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ο οικονομικός αντίκτυπος επενδύσεων σε διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην Ελλάδα, όπου η ανταπόδοση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1:7, δηλαδή 7 ευρώ όφελος για κάθε ευρώ που επενδύεται. Επίσης, οι επενδύσεις σε τομείς πιο βασικής έρευνας, όπως αυτές των θετικών επιστημών, έχουν πρακτικά και οικονομικά ακόμα μεγαλύτερα οφέλη, καθώς αφενός δημιουργείται τεχνοτροπία και εμπειρία, και αφετέρου αναπτύσσονται οι απαιτούμενες υλικές υποδομές. Στα πλαίσια αυτά φέτος συνεργαστήκαμε, ως ομάδα, ώστε να προωθηθεί η διαστημική πτυχή της χώρας, πέρα από το ερευνητικό μας έργο, μέσω μιας εξαιρετικά επιτυχούς συνδιοργάνωσης ενός συνεδρίου, του1st Athens Space & Satellite Industry Summit 2021.

……………

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ