Για πρώτη φορά υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι πράγματι υδροθερμικά ρευστά μπορούν να σχηματιστούν στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη μετά από την πτώση μετεωρίτη, ακόμη και σε πολύ νεότερες εποχές του πλανήτη. Αυτό, είναι πλέον γενικά αποδεκτό πως θα μπορούσε να διατηρήσει μικροβιακή ζωή στον πλανήτη. Αποδεικνύεται από την παρουσία ορυκτών και δομών αυτών όλου του φάσματος θερμοκρασιών από πάρα πολύ υψηλές (πάνω από τα σημεία τήξης τους) μέχρι πολύ χαμηλές (σχηματισμός αργιλικών και εβαποριτικών ορυκτών).

Έτσι για πρώτη φορά στον μετεωρίτη Nakhla, αλλά και για την ομάδα μετεωριτών από τον Άρη, βρίσκονται ταυτόχρονα:

  1. Ορυκτά υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, π.χ. πλούσιος σε αλουμίνιο κλινοπυρόξενος και ρονίτης,
  2. άμορφη μεσόσταση,
  3. φυσαλίδα στην άμορφη μεσόσταση,
  4. αργιλικά ορυκτά να γεμίζουν την φυσαλίδα, και
  5. μαρκασίτης.

Αυτά δείχνουν ένα σύνθετο περιβάλλον με την κατάλληλη χημεία αλλά και τους χώρους όπου μικροοργανισμοί όχι μόνο μπορούν να αναπτυχθούν και να διαβιώσουν, αλλά και να μεταφερθούν σε άλλους πλανήτες, όπως π.χ. στην γη.

Ο μετεωρίτης Nakhla αποτελεί την σημαντικότερη και βέβαια πηγή για τέτοια σενάρια μια και είναι από τους λίγους μετεωρίτες που η συλλογή του έγινε μετά την πτώση του, οπότε η μόλυνση από την γη είναι ελάχιστη. Ιδιαίτερα σπουδαία είναι η μορφολογία του αργιλικού σχηματισμού, που δείχνει μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα σε νανοκλίμακα και γενικά θυμίζει βιομορφές εξελιγμένων οργανισμών, όπως τις ξέρουμε για την γη.

Η εργασία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη σε μέγεθος λόγω των πολλών αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση του ωοειδούς αργιλικού σχηματισμού.

Η εργασία πήρε εξαιρετικές κριτικές από τους αξιολογητές, και επιλέχθηκε από τον editor για να καλύψει με φωτογραφικό υλικό το εξώφυλλο του περιοδικού, καθώς επίσης να προωθηθεί και στα media.

Βλέπε Astrobiology journal.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε από από εδώ.