Αναζητούν τις απαντήσεις ατενίζοντας το Διάστημα!

Επιστήμονες αστροβιολόγοι ψάχνουν την τελευταία δεκαετία τα πρώτα ίχνη της ζωής στο Σύμπαν, ξεκινώντας κυρίως από τη μελέτη των μετεωριτών από τον πλανήτη Αρη

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα της εφημερίδας.