Η Αστροβιολογία είναι ένα καινούργιο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας όπου βιολόγοι, γεωλόγοι, και χημικοί αναζητούν τα πρώτα ίχνη της ζωής στην γη και σε άλλους πλανήτες. Μελετά επίσης και τα περιβάλλοντα, καθώς και τις πρώτες χημικές αντιδράσεις που ανόργανα ή οργανικά μόρια συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν τον πρώτο ζωντανό οργανισμό, όπως φυσικά τον αναγνωρίζουμε σήμερα ή όπως υποθέτουμε ότι πιθανότατα αυτός ήταν. Η σύνδεση με τη γεωλογία έγινε γιατί τα ίχνη της ζωής φυλάσσονται πολύ καλά μέσα στα ορυκτά και τα πετρώματα, και μόνο εκεί μπορούμε να τα βρούμε. Άλλωστε, η παλαιοντολογία θεωρείται μέρος της γεωλογίας και διδάσκεται στα προγράμματα σπουδών των γεωλογικών τμημάτων. Κάποια από τα ίχνη αυτά μπορεί να βρίσκονται ακόμη στη γη μας, ωστόσο αυτό δεν είναι πολύ πιθανό μιας και τα πρώτα πετρώματά της ανακυκλώθηκαν πολλαπλώς λόγω των τεκτονικών κινήσεων. Είναι όμως πολύ πιθανό να βρίσκονται ακόμη σε άλλους πλανήτες, γι’ αυτό και τους εξερευνούμε, όπως για παράδειγμα τον Πλανήτη Άρη που συνεχώς μας δίνει πληροφορίες για ένα πολύ φιλικό για την ζωή περιβάλλον που επικρατούσε στο παρελθόν. Δική μας έρευνα κατέληξε επίσης ότι και στην πρόσφατη ιστορία του πλανήτη (τελευταίο μισό δισεκατομμύριο χρόνια ή ακόμη και τώρα)  μπορεί ακόμη να υπάρχουν φιλικά για την ζωή περιβάλλοντα.
Η αναζήτηση της αρχής της ζωής αυτή μας οδήγησε σε νέα μονοπάτια που ταυτίζονται και με τις αρχικές μας φιλοσοφικές ανησυχίες και ερωτήματα, δηλαδή: Πώς ξεκίνησε η ζωή και σε ποια περιβάλλοντα; Ξεκίνησε εδώ στην γη μας ή είμαστε όλοι εξωγήινοι; Ποια είναι τα φυσικοχημικά όρια ύπαρξης της ζωής;
Θα παρουσιάσουμε κάποια από τα αρχαιότερα πετρώματα στην γη μας που περιέχουν ενδείξεις για τις μορφές της αρχαιότερης ζωής στην γη, θα δείξουμε κάποια μικροπεριβάλλοντα σε μετεωρίτες του Άρη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή, και θα καταλήξουμε με την περιγραφή καινοτόμων τεχνικών ανάλυσης που χρησιμοποιούμε για την αναγνώριση των μοριακών ιχνών που αφήνει η ζωή στα πετρώματα και τα ορυκτά αυτών των περιβαλλόντων.