Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη και αναρτημένη στο Bodossakis Lectures on Demand (BLOD) την πλήρη ομιλία που έγινε στο Cafe Scientifique, ΚΕΛΑΡΙ Θησείο, Αθήνα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 7:00 μ.μ., με τίτλο “Αστροβιολογία: Η Επιστήμη της Αναζήτησης και της Εξέλιξης της Ζωής“.

Η αναζήτηση της ζωής σε άλλους πλανήτης δημιούργησε την Αστροβιολογία, ένα καινούργιο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας. Αν και η αναζήτηση αυτή ξεκίνησε από χημικούς και βιολόγους, συνδέθηκε άμεσα με τη γεωλογία, δεδομένου ότι και τα ίχνη της ζωής φυλάσσονται πολύ καλά μέσα στα ορυκτά και τα πετρώματα και μόνο εκεί μπορούμε να τα βρούμε. Άλλωστε, η παλαιοντολογία θεωρείται μέρος της γεωλογίας και διδάσκεται στα προγράμματα σπουδών των γεωλογικών τμημάτων. Ίσως τα ίχνη αυτά να βρίσκονται ακόμη στη γη μας, αν και αυτό δεν είναι πολύ πιθανό μιας και τα πρώτα πετρώματά της ανακυκλώθηκαν πολλαπλώς λόγω των τεκτονικών κινήσεων. Είναι όμως πολύ πιθανό να βρίσκονται ακόμη σε άλλους πλανήτες, γι’ αυτό και τους εξερευνούμε, όπως για παράδειγμα τον Πλανήτη Άρη. Το εύρος της πληροφορίας που αντλήσαμε μέχρι τώρα ήταν τέτοιο που πλέον αυτές οι επιστήμες έχουν τόσο πολύ διεισδύσει η μία στην άλλη, ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε την Αστροβιολογία σαν μια αυτόνομη επιστήμη, ενώ διαφαίνεται πλέον η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων σπουδών Αστροβιολογίας. Αυτή η αναζήτηση τελικά μας οδήγησε σε νέα μονοπάτια που ταυτίζονται και με τις αρχικές μας φιλοσοφικές ανησυχίες και ερωτήματα, δηλαδή: Πώς ξεκίνησε η ζωή και σε ποια περιβάλλοντα; Ξεκίνησε εδώ στην γη μας ή είμαστε όλοι εξωγήινοι; Ποια είναι τα φυσικοχημικά όρια ύπαρξης της ζωής;

Στην ομιλία γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της νέας αυτής επιστήμης, και στα περιβάλλοντα που υποθέτουμε ότι ξεκίνησε η ζωή, στα είδη των ιχνών “απολιθωμάτων” που αφήνει η ζωή στα πετρώματα και ορυκτά αυτών των περιβαλλόντων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τα ανιχνεύουμε ή τα διακρίνουμε.