Το μεθάνιο, οι υπερχλωρικές και χλωρικές ενώσεις, καθώς και τα μεθυλικά χλωρίδια έχουν βρεθεί στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Ωστόσο, για το πως αυτά σχηματίζονται δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση. Μια εξήγηση έρχεται με την τελευταία εργασία μας που έχει ανακοινωθεί και είναι προς έκδοση στο περιοδικό ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY.

Τα πειράματα περιελάμβαναν ακτινοβόληση με “μαλακές” ακτίνες UV (υπεριώδες) μιγμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και υδροχλωρίου (HCl), μαζί με ορυκτά σαν καταλύτες. Τα ορυκτά που δοκιμάσαμε είναι τα πολύμορφα ανάτασης και ρουτίλιο (και τα δύο με χημικό τύπο TiO2), ο μοντμοριλλονίτης (ένα φυλλοπυριτικό ορυκτό), και ένα τεμάχιο πετρώματος από τον μετεωρίτη Nakhla, έναν σημαντικότατο μετεωρίτη που προέρχεται από τον Άρη και τον μελετάμε εδώ και 30 χρόνια.

Πράγματι, όλες οι παραπάνω ενώσεις σχηματίστηκαν κατά το πείραμα ταυτοχρόνως και αναλύθηκαν! Ακόμη βρήκαμε ότι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και σε κατώτερες από αυτές που υπάρχουν στην επιφάνεια του Άρη, μπορούσε να σχηματιστεί μεθάνιο όταν για καταλύτη χρησιμοποιούσαμε το ορυκτό ανατάση. Αυτά είναι σημαντικά ευρήματα, γιατί όπως είπαμε εξηγούν γιατί βλέπουμε αυτές τις χημικές ουσίες στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Είναι ένας καινούργιος μηχανισμός που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε επόμενες αποστολές.
Και βέβαια, ενώ το μεθάνιο γρήγορα καταστρέφεται (όπως ξέρουμε ήδη, για αυτό και το βλέπουμε περιστασιακά στον Άρη), τα άλλα μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένα στην επιφάνεια του εδάφους, και με τον καιρό να διεισδύσουν σε βάθη των 5 έως και 50 εκατοστών.

Αυτές οι αντιδράσεις μάλλον συνεχίζονται ακόμη, και φυσικά δεν δημιουργούν φιλικά περιβάλλοντα για την ζωή. Άρα, όταν ψάχνουμε για ζωή στον Άρη θα πρέπει να την ψάχνουμε σε βάθος τουλάχιστον μεγαλύτερο από το μισό μέτρο! Δηλαδή, η χρήση τρυπανιών είναι απαραίτητη. Αυτό είχαμε δείξει και σε παλαιότερη εργασία μας, όπου είχαμε πάλι βρει στον μετεωρίτη Nakhla (Νάκλα) περιβάλλοντα που είναι απόλυτα συμβατά με την δημιουργία και την ύπαρξη της ζωής.
Επίσης τώρα, προτείνουμε έναν νέο μηχανισμό σχηματισμού του μεθανίου, ανόργανο, που δεν σχετίζεται με την ζωή. Άρα το μεθάνιο που βλέπουμε μπορεί τελικά να μην είναι δείκτης για την ύπαρξη ζωής!

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsearthspacechem.8b00104